Sidney Polak

18 sierpnia, 2014

Plakat na pierwszą solową trasę Sidney Polaka. Rok 2005

Reggae Dub Festival

18 sierpnia, 2014

Logotyp festiwalu, znanego do tej pory pod nazwą Regałowisko. Rok 2005

Street Art Festival

18 sierpnia, 2014

Jeden z pierwszych w Polsce festiwali Street Artu. Rok 2005